Emmy Verhey

December 2012


Het Sweelinckorkest speelde het Eerste Vioolconcert van Bruch met als soliste de beroemdheid Emmy Verhey. Daarnaast werd de Rapsodie Espagnol van Ravel en Danzon no. 2 van Márquez gespeeld.

Mobirise

AI Website Builder