Over het Sweelinckorkest

Het oudste symfonieorkest van Amsterdam

GeschiedenisHet is inmiddels 145 jaar geleden dat het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck werd opgericht. Dit jaar viert het orkest het 29ste lustrum, wat begin dit jaar werd gevierd met een feestelijk lustrumconcert. Het Sweelinckorkest floreert nog altijd: er wordt hard gerepeteerd onder leiding van de inspirerende dirigent Konradin Herzog (en er wordt minstens net zo hard gefeest), om het jaar gaat het orkest op tournee naar een buitenlandse bestemming en ieder project worden er concerten gegeven in onder andere Muziekgebouw aan 't IJ en Het Concertgebouw. Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder het enthousiasme en de inzet van de orkestleden zelf. Dit enthousiasme was er in 1878 en is voelbaar tot op de dag van vandaag. 

De oprichting in 1878 maakt Sweelinck het oudste symfonieorkest van Amsterdam. Het bestaat uit ruim zeventig enthousiaste studenten van zowel Amsterdamse universiteiten en hogescholen als studenten uit andere steden. Het orkest repeteert iedere donderdagavond in de Singelkerk in het centrum van Amsterdam, waarna er tot in de vroege uurtjes wordt geborreld. Het studentenorkest biedt studenten de mogelijkheid om op hoog niveau hun muzikale talent te ontwikkelen en op bijzondere locaties in binnen- en buitenland concerten te geven, met daarnaast ontzettend veel vriendschap en gezelligheid. 

Door de jaren heen bracht het orkest vele opvallende programma’s ten gehore. Elk programma streeft het Sweelinckorkest ernaar een hedendaagse compositie ten gehore te brengen of vernieuwende concepten te realiseren. Zo bracht het orkest afgelopen voorjaar met het project Titanen twee grootse symfonieën bij elkaar. Zelden werden de Vijfde symfonie van Beethoven en de Eerste symfonie van Mahler in één avond uitgevoerd. Het orkest speelt vaak samen met talentvolle solisten zoals de veelzijdige celliste Anastasia Feruleva, die voor ons dit najaar de solopartij van Dvořáks Celloconcert in b-klein vertolkte, of het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet waarmee Sweelinck een bijzondere uitvoering van Gershwins Rhapsody in Blue ten uitvoer bracht. Samenwerkingen met moderne componisten staan ook vaak op het programma, zo speelde het orkest in de afgelopen jaren composities van Guillermo Lago, Reza Namavar en Kaija Saariaho.

Het Sweelinckorkest heeft als kweekvijver gefungeerd voor diverse talentvolle dirigenten als Edo de Waart, Lucas Vis en Roland Kieft. Na het vertrek van Harmen Cnossen wegens zijn aanstelling bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine, stond het orkest onder leiding van Libia Hernández. Sinds januari 2016 staat Konradin Herzog bij het Sweelinckorkest op de bok. Met zijn muzikale inzicht en oog voor goede discipline heeft hij de constructieve repetitiecultuur voort weten te zetten en het Sweelinckorkest de afgelopen zes jaar tot een hoog muzikaal niveau gebracht.

Het Sweelinckorkest is ook op internationale podia te vinden. Zo nam het orkest in de zomer van 2022 deel aan het European Student Orchestra Festival in Toulouse waar Sweelinck enkele dagen muziek kon maken met studentenorkesten uit heel Europa. Hiernaast gaat het orkest regelmatig op tournee. Al eerder reisde het orkest af naar Italië, Oekraïne, Finland, Georgië en China, en dit jaar heeft Sweelinck na de voorjaarsconcerten in Amsterdam Roemenië en Bulgarije bezocht om hier het magische programma Fantasia nog vier keer ten gehore brengen. Dit was de eerste tournee in vijf jaar tijd en het was een onvergetelijke reis. 


ENGLISH

It has now been 145 years since the UvA Orchestra J.Pzn Sweelinck was founded. This year the orchestra is celebrating its 29th anniversary, which was celebrated at the beginning of this year with a festive lustrum concert. The Sweelinck Orchestra is still flourishing: they rehearse diligently under the direction of the inspiring conductor Konradin Herzog (and party just as hard), every other year the orchestra goes on tour to a foreign destination and every project concerts are given in, among others, Muziekgebouw aan 't IJ and Het Concertgebouw. None of this would be possible without the enthusiasm and commitment of the orchestra members. This enthusiasm was there in 1878 and is palpable to this day. 

Its founding in 1878 makes Sweelinck the oldest symphony orchestra in Amsterdam. It consists of more than seventy enthusiastic students from Amsterdam universities and other educational institutions as well as students from other cities. The orchestra rehearses every Thursday evening in the Singelkerk in the center of Amsterdam, after which there are drinks until the early hours. The student orchestra offers students the opportunity to develop their musical talent at a high level and to give concerts at special locations at home and abroad, while also enjoying a lot of friendship and conviviality. 

Over the years the orchestra has performed many striking programmes. In each programme the Sweelinck Orchestra strives to perform a contemporary composition or realize innovative concepts. Last spring, for example, the orchestra brought together two grand symphonies with the Titans project. Rarely have Beethoven's Fifth Symphony and Mahler's First Symphony been performed in the same evening. The orchestra often plays together with talented soloists such as the versatile cellist Anastasia Feruleva, who performed the solo part of Dvořák's Cello Concerto in B minor for us this fall, or the New Amsterdam Clarinet Quartet with which Sweelinck performed a special performance of Gershwin's Rhapsody in Blue. Collaborations with modern composers are also often on the programme. In recent years, for example, the orchestra has played compositions by Guillermo Lago, Reza Namavar and Kaija Saariaho.

The Sweelinck Orchestra has served as a breeding ground for various talented conductors such as Edo de Waart, Lucas Vis and Roland Kieft. After the departure of Harmen Cnossen due to his appointment to the Marine Band of the Royal Navy, the orchestra was led by Libia Hernández. Konradin Herzog has been a part of the Sweelinck Orchestra since January 2016. With his musical insight and eye for good discipline, he has managed to continue the constructive rehearsal culture and has brought the Sweelinck Orchestra to a high musical level over the past six years.
The Sweelinck Orchestra can also be found on international stages. For example, last summer the orchestra took part in the European Student Orchestra Festival in Toulouse, where Sweelinck was able to make music for several days with student orchestras from all over Europe. The orchestra also regularly goes on tour. The orchestra has previously traveled to Italy, Ukraine, Finland, Georgia and China, and this year, after the spring concerts in Amsterdam, Sweelinck visited Romania and Bulgaria to perform the magical Fantasia programme four more times. This was the first tour in five years and the members eagerly awaited the trip.
Comité van Aanbeveling

Dhr. prof. mr. P. van Vollenhoven

Mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam

Dhr. H. van Eekert

Mw. L. Ferschtman 

Dhr. J. Hempel                                                    

Mw. T.M. Lodder 

Dhr. prof. dr. H.W. van Os


Dhr. mr. S. Reinink

Dhr. P.G. Witteman     

Voorzitter Comité van Aanbeveling

Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Muziekjournalist- en presentator

Violiste

Dirigent

Oud-zakelijk directeur van De Nederlandse Opera

Hoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam

Directeur van Het Koninklijk Concertgebouw

Journalist en presentator

Oud-Besturen

2022 - 2023

Julia van Veen

 

Voorzitter

Esther van der Meer

 

Secretaris

Joke Wiersma

 

Penningmeester

Alise Anna Alksne

 

Acquisiteur

Gijs Linn

 

Blazerschef

Mia Lodder

 

Strijkerschef

Emma Stam

 

Persvoorlichter

2021 - 2022

Emilia Caron

 

Voorzitter

Jonas Niesten

 

Secretaris

Donna Mollé

 

Penningmeester

Jacomijn Dorigo

 

Strijkerschef

Jisse Kooij

 

Blazerschef

Desiree Janssen

 

Persvoorlichter

2020 - 2021

Josette Tromp

 

Voorzitter

Julia van Veen

 

Secretaris

Daan Stobbelaar

 

Penningmeester

Johanna von Kietzell

 

Acquisiteur

Isabel Pieterse

 

Orkestchef

Liska Scheffers

 

Persvoorlichter

2019 - 2020

Jonne den Hond

 

Voorzitter

Tjarda Leppers

 

Secretaris

Emilia Caron

 

Penningmeester

Yannai de Keizer

 

Acquisiteur

Annaleen van Noordenne

 

Strijkerschef

Rosa Vahl

 

Blazerschef

Eline Overbeek

 

Persvoorlichter

2018 - 2019

Janneke Witvliet

 

Voorzitter

Jonne den Hond

 

Secretaris

Bart Gerritsen

 

Penningmeester

Rosa Lokenberg

 

Acquisiteur

Felix Corporaal

 

Strijkerschef

Douwe Ziel

 

Blazerschef

Madelief Binnerts

 

Persvoorlichter

2017 - 2018

Kristina Klomp

 

Voorzitter

Tamar Hokken

 

Secretaris

Jeroen Dijkmans

 

Penningmeester

Leon van der Sande

 

Acquisiteur

Jasmijn Overbeek

 

Strijkerschef

Maud Busschers

 

Blazerschef

Anna Verhaar

 

Persvoorlichter

2016 - 2017

Niek Bollemeijer

 

Voorzitter

Kristina Klomp

 

Secretaris

Mark Postma

 

Penningmeester

David de Goede

 

Acquisiteur

Janneke Stoute

 

Strijkerschef

Lotte Kuiper

 

Blazerschef

Camilla Dongelmans

 

Persvoorlichter

2015 - 2016

Dora Brouwer

 

Voorzitter

Niek Bollemeijer

 

Secretaris

Dierick Aartsen

 

Penningmeester

Dion Stevers

 

Acquisiteur

Janneke Witvliet

 

Strijkerschef

Jorrit Kafoe

 

Blazerschef

Lieke Kooij

 

Persvoorlichter

2014 - 2015

Seringe Huisman

 

Voorzitter

Anniek Reinhold

 

Secretaris

Sven Cornets de Groot

 

Penningmeester

Veerle Stoute

 

Acquisiteur

Mandy Dumans

 

Orkestchef

Rodo Nijhoff

 

Persvoorlichter

2013 - 2014

Simone van Hoof

 

Voorzitter

Madelief Marsman

 

Secretaris

Julia Dhert

 

Penningmeester

Eva Scheltema

 

Acquisiteur

Petra van Baar

 

Strijkerschef

Alwin Farahani

 

Blazerschef

Robin Jansen

 

Persvoorlichter

2012 - 2013

Pyke Polderman

 

Voorzitter

Sebastiaan ten Kate

 

Secretaris

Aniek Schuitemaker

 

Penningmeester

Laura Blomaard

 

Acquisiteur

Tycho Visser

 

Strijkerschef

Hanna Guirten

 

Blazerschef

Toby Besselink

 

Persvoorlichter

2011 - 2012

Dionne Pierik

 

Voorzitter

Annette Zwinderman

 

Secretaris

Pyke Polderman

 

Penningmeester

Michiel van Baar

 

Acquisiteur

Clara Besselink

 

Strijkerschef

Aniek Schuitemaker

 

Blazerschef

Hugo Bouma

 

Persvoorlichter

2010 - 2011

Roeland de Bruin

 

Voorzitter

Rinde Yildiz

 

Secretaris

Jerome Jurrius

 

Penningmeester

Marjolein Sliep

 

Acquisiteur

Aniek de Jong

 

Orkestchef

Iris Oltheten

 

Blazerschef

2009 - 2010

Jerome Jurrius

 

Voorzitter

Merlijn Marsman

 

Secretaris

Roeland de Bruin

 

Penningmeester

Carlijn van Wijk

 

Acquisiteur

Karin Ebels

 

Strijkerschef

Iris Oltheten

 

Blazerschef

Tim van Timmeren 

 

Persvoorlichter

2008 - 2009

Sophie Dusoswa

 

Voorzitter

Aglaia Fischer

 

Secretaris

Friso Bouwmeester

 

Penningmeester

Brechje Schreinemakers

 

Acquisiteur

Jacob van der Vlugt

 

Strijkerschef

Jerome Jurrius

 

Blazerschef

Pepijn Zoon

 

Persvoorlichter

2007 - 2008

Nienke Scheltens

 

Voorzitter

Rivkah Wiener

 

Secretaris

Reinder Hoogeboom

 

Penningmeester

Steven Geraads

 

Acquisiteur

Sophie Dusoswa

 

Strijkerschef

Sandra Klaver

 

Blazerschef

Nina van Lier

 

Persvoorlichter

2006 - 2007

Thijs Wielenga

 

Voorzitter

Anne van der Meij

 

Secretaris

Lucas Ellerbroek

 

Penningmeester

Laura Huygen

 

Strijkerschef

Auke Folkerts

 

Blazerschef

Jacqueline Nieuwenhuizen

 

Persvoorlichter

No Code Website Builder